تربیت بدنی

هدف: ارزیابی انسجام ورزشی کودکان از ابعاد مختلف (انسجام وظیفه، انسجام اجتماعی)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

هدف: سنجش میزان تمایل به ورزش از ابعاد مختلف
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی نیازهای روان شناختی در ورزش (استقلال، شایستگی، پیوستگی)
تعداد سوال: ۱۲
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: سنجش پیگیری رژیم غذایی، آگاهی تغذیه ای و ادراکات بیماری در بیماران پرفشاری خون
تعداد سوال: ۲۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی نیازهای روان شناختی در ورزش (استقلال، شایستگی، پیوستگی)
تعداد سوال: ۱۲
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (فضای تکلیف محورتلاش/ پیشرفت، نقش مهم، یادگیری مشارکتی) و فضای خود محور (رقابت درون تیمی اعضا، به رسمیت شناختن نابرابر، مجازات برای اشتباهات))
تعداد سوال: ۳۳
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران (رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان های غیر ورزشی، ساختار سازمان های ورزشی، جهانی سازی و ارتباطات)
تعداد سوال: ۵۴
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: سنجش استقامت و پایداری در افراد
تعداد سوال: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

پرسشنامه, تربیت بدنی
هدف: تعیین میزان فعالیت بدنی افراد
تعداد سوال: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

 

هدف: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس (نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس، تصویر ذهنی (رستوران)، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، قصد خرید، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی، خودبینی)
تعداد سوال: ۳۵
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان