دسته‌بندی نشده

آزمون گروهی شکل های نهفته (GIFT)

تعداد شکل: ۲۵

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

این آزمون شامل ۲۵ سوال بوده که در داخل آن علاوه بر سوالات، شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع آن نیز ذکر گردیده است. برای دانلود آن بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

دسته‌بندی نشده

ejraei

 

توجه : مجموعه سوالات زیر شامل ویژگی های زیر می باشد:

 • این مجموعه سوالات در تیر ماه ۹۵ منطبق بر آخرین سوالات آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش و ایران آزمون و … مانند آزمون استخدامی وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و شهرداری ها و … طراحی شده است.

 • این مجموعه شامل سوالات آزمونهای گذشته فراگیر،وزارت بهداشت،سازمان امور مالیاتی و سوالات مشابه و پرتکرار آزمونهای ارگانهای دولتی، برگزار شده میباشد.

 • سوالات چندین بار توسط تیم آموزشی وب سایت استخدام بررسی شده و عاری از خطا میباشد.

 • پاسخنامه سوالات در انتهای فایلها به منظور شبیه سازی آزمون به صورت جدولی میباشد و گزینه صحیح علامت زده شده است.

نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از ۱۸۰۰ سوال مهم :

 • ۳۱۵ سوال فناوری اطلاعات (کامپیوتر) + پاسخنامه

 • ۲۸۵ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

 • ۳۲۵ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

 • ۳۲۵ سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

 • ۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

 • ۲۶۵ سوال هوش + پاسخنامه

نکته: این سوالات بسیار کامل و دقیق بوده و در استخدامیهای دیگر (سایر ارگان ها و یا سایر دوره ها) نیز قطعا پر کاربرد خواهد بود.

تعداد فایل: ۶

نوع فایل: pdf (در یک فایل zip)

حجم فایل: کمتر از ۳ مگابایت

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۹۰۰ تومان

 

images

پایان نامه بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش زبان انگلیسی و عربی در دوره ی پیش دبستانی

تعداد صفحات: ۸۱
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اول (کلیات پژوهش) ……………………………………………………………….      ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………..       ۲

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………..       ۴

ضرورت و اهمیت پژوهش ………………………………………………………………       ۵

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………….       ۶

سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………….      ۶

تعریف نظری و عملیاتی واژه های پژوهش ………………………………………….      ۷

فصل دوم (ادبیات تحقیق ) ………………………………………………………………       ۸

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………..        ۹

مقدمه …………… ………………………………………………………………………………………………………..        ۹

اهمیت آموزش زبان خارجی در پیش از دبستان ……………………………………………………………….       ۹

آموزش زبان عربی به کودکان از منظر آیات و روایات …………………………………………………….        ۱۳

سن آموزش در کودکان …………………………………………………………………………………………….        ۲۱

سن آموزش نماز ……………………………………………………………………………………………………           ۲۲

عنوان                                                                                                             صفحه

 

سن آموزش قرآن ……………………………………………………………………………      ۲۲

نتیجه …………………………………………………………………………………………….      ۲۲

خصوصیات مربی قرآن کودکان ……………………………………………………….      ۲۴

ویژگی های ظاهری مربی قرآن …………………………………………………………      ۲۴

ویژگی های درونی و اخلاقی مربی قرآن ……………………………………………       ۲۵

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..       ۲۵

جدول خلاصه ی مطالب فصل دوم ……………………………………………………       ۲۷

فصل سوم (روش شناسی پژوهش) …………………………………………………….       ۲۹

روش و طرح کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………….       ۳۰

جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ……………………………..۳۰

نمونه ی آماری …………………………………………………………………………………………………………….      ۳۱

ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………     ۳۱

روش های آماری ………………………………………………………………………………………………………….    ۳۱

فصل چهارم (یافته ها) ……………………………………………………………………………………………………     ۳۲

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

شرکت کنندگان ………………………………………………………………………………      ۳۳

یافته ها……………………………………………………………………………………………       ۳۵

چه کسانی باید در پیش دبستانی ، به تدریس زبان خارجی بپردازند؟ …………        ۳۹

زبان خارجی را چگونه به کودکان پیش دبستانی درس دهیم ؟ ………………..        ۴۰

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) ………………………………………………………        ۴۷

بحث و گفتگو …………. ……………………………………………………………………      ۴۸

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..      ۵۱

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………….      ۵۴

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………      ۵۴

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………     ۵۵

منابع فارسی …………………………………………………………………………………      ۵۵

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………….       ۵۶

پیوست ها ……………………………………………………………………………………       ۶۲

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

 

جدول ۱………………………………………………………………………………………….      ۲۷

جدول ۲ ………………………………………………………………………………………..       ۳۳

جدول ۳ ……………………………………………………………………………………….       ۳۴

جدول ۴ ………………………………………………………………………………………        ۴۳

جدول ۵ ……………………………………………………………………………………..        ۴۴

جدول ۶ …………………………………………………………………………………….         ۴۴

جدول ۷ ……………………………………………………………………………………..       ۵۲

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار ۱…………………………………………………………………………………………………………………………..      ۳۴

نمودار ۲ …………………………………………………………………………………………………………………………      ۳۵

نمودار ۳ ……………………………………………………………………………………………………………………….       ۴۵

نمودار ۴……………………………………………………………………………………………………………………….       ۴۵

نمودار ۵ ………………………………………………………………………………………………………………………       ۴۶

images

پایان نامه بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

تعداد صفحات: ۱۶۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین­الملل صورت گرفته است. پژوهش از حیث روش کیفی، بر مبنای هدف تبیینی و از لحاظ ماهیت از نوع بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه­های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم و شهید رجایی تشکیل دادند که بنابر هدف پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی با چهارده نفر از این اساتید مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش نظریه زمینه­ای استفاده شده است.در پژوهش حاضر از داده­های حاصل از مصاحبه برای شش سوال پژوهش یازده مقوله به دست آمد که این مقوله­ها برای پاسخ به هر سوال  به تفکیک مشخص شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تدوین منسجم مبانی اجتماعی برنامه­ درسی دوره متوسطه با توجه به مبانی جامعه بومی و بین­المللی نیاز اساسی جامعه امروز ما برای کاربردی کردن علم و دانش و نزدیکی به واقعیت­های زندگی دانش­آموزان است. مفاهیم و مقوله­های مطرح شده در این پژوهش در هنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه می تواند راهگشای برنامه ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شرایط جامعه کنونی ما در ارائه برنامه ریزی های واقع بینانه باشد.

واژگان کلیدی: برنامه درسی دوره متوسطه، مبانی اجتماعی، جامعه

 


فهرست مطالب
ردیف   عنوان شماره صفحه
۱ فصل اول؛ کلیات پژوهش
۲ مقدمه ۲
۳ بیان مسأله ۲
۴ ضرورت و اهمیت ۳
۵ اهداف پژوهش ۴
۸ سؤالات پژوهش ۵
۱۱ تعریف واژه­ها و متغیرهای پژوهش ۵
۲۰ فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
۲۱ مقدمه ۸
۲۲ بخش اول
۲۳      ۱٫ برنامه درسی ۹
۲۴           مفهوم، ماهیت و دیدگاه‌های نوین برنامه درسی ۹
۲۵           مفهوم برنامه درسی ۹
۲۶           تحولات مفهوم برنامه درسی ۱۰
۲۷           انواع برنامه‌های درسی ۱۱
۲۸                   ·            برنامه درسی به عنوان فرصت­های طرح­ریزی شده برای یادگیری ۱۲
۲۹                   ·   برداشت­های متضاد از علم برنامه درسی ۱۳
۳۱           مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع آن ۱۳
۳۲                   ·            رویکردهای علمی و فنی ۱۳
۳۳                   ·            رویکردهای غیرعلمی-غیرفنی ۱۴
۳۴            برنامه درسی نوظهور ۱۶
۳۵ ۲٫ مبانی برنامه‌ریزی درسی ۱۷
۳۶     مبانی فلسفی برنامه­ریزی درسی ۱۷
۳۷     مبانی اجتماعی فرهنگی برنامه­ریزی درسی ۱۸
۳۸    مبانی روانشناختی برنامه­ریزی درسی ۱۸
۳۹                   ·            مبانی دانشی برنامه­ریزی درسی ۱۹
۴۰                   ·             مبانی دینی برنامه­ریزی درسی ۱۹
۴۱ ۳٫ مبانی اجتماعی ۲۰
۴۲     تغییر و برنامه­درسی ۲۱
۴۳      جامعه به عنوان منبع تغییر ۲۱
۴۴                   ·            مدرسه به عنوان منبع تغییر ۲۲
۴۵                   ·            دانش به عنوان منبعی برای تغییر ۲۲
۴۶      برنامه­ریزی درسی بر مبنای تغییرات و تحولات اجتماعی ۲۲
۴۷                   ·            جامعه، مسایل و نیازهای آن ۲۳
۴۸ ۴٫ رابطه مدرسه و جامعه ۲۷
۴۹                   ·            تعریف، ابعاد و ماهیت فرهنگ ۲۸
۵۰                   ·            استانداردها و واکنشهای فرهنگی مبنای یکدیگر ۲۹
۵۱                   ·            مدیریت تفاوتها ۳۰
۵۲           جامعه پذیری ۳۱
۵۳           محرومیتها و فشارها در انسجام اجتماعی ۳۲
۵۳ ü      نقش آموزش و پرورش ۳۳
۵۴                   ·            اصلاحات آموزشی در زمینه­های تحول سریع سیاسی و اقتصادی ۳۳
۵۵     نیاز به تحول الگوها ۳۴
۵۶            اصلاح برنامه­ریزی درسی و مهارتهای زندگی ۳۴
۵۷                   ·            چهارچوب تعهدات خانواده در آموزش و پرورش ۳۶
۵۸                   ·             بررسی مفهوم”مشارکت­ها” ۳۸
۵۹     نقش “جامعه” در روابط مدرسه-جامعه ۳۸
۶۰                   ·            یادگیری جامعه محور ۴۰
۶۱ ü      نتایج برنامه­درسی مبتنی بر جامعه ۴۱
۶۲ ü      چرا ارتباطات جامعه محور مهم است ۴۱
۶۳ ü      ارتباطاتی که از طریق جامعه به مدرسه سود می رساند ۴۲
۶۴ ü      ارتباطاتی که از طریق مدرسه به جامعه سود می رساند ۴۲
۶۵     هزینه­های اقتصادی تحصیل ناکافی ۴۳
۶۶ ü      هزینه­های مدنی تحصیل ناکافی ۴۳
۶۷ ü      یافته­های نهایی-مشارکت­های جامعه ۴۴
۶۸ ü      نکات کلیدی در ساخت مشارکت­های موثر مدرسه و جامعه ۴۵
۶۹                   ·            ماهیت و هدف ارتباطات مدرسه-جامعه ۴۵
۷۰ ü      منافعی برای مدارس درگیر روابط مدرسه-جامعه ۴۵
۷۱ ü      منافعی برای جوامع درگیر روابط مدرسه- جامعه ۴۶
۷۲                   ·            جامعه به عنوان برنامه درسی ۴۶
۷۳       ۵٫ مبانی اجتماعی دوره متوسطه ۴۷
۷۴                   ·            تجارب بین­الملل ۴۹
۷۵ ü      ژاپن ۵۰
۷۶ ü      انگلستان ۵۲
۷۷ ü      نتیجه مقایسه برنامه­درسی دو کشور ژاپن و انگلستان ۵۳
۷۸                   ·            آسیب شناسی بعد اجتماعی فرهنگی در برنامه درسی ۵۴
۷۹ بخش دوم
۸۰                   ·            قسمت اول: پژوهش­های صورت گرفته در داخل کشور ۵۶
۸۱                   ·            قسمت دوم: پژوهش­های صورت گرفته در خارج از کشور ۵۷
۸۳ فصل سوم؛ روش تحقیق
۸۴       مقدمه ۶۱
۸۵       روش­ شناسی پژوهش ۶۱
۸۶        نظریه زمینه­ای ۶۲
۸۷       کدگذاری باز ۶۲
۸۸       کدگذاری محوری ۶۳
۸۹       کدگذاری انتخابی ۶۴
۹۰       جامعه آماری ۶۴
۹۱       روش نمونه گیری و حجم نمونه ۶۴
۹۲       روش وابزار جمع آوری اطلاعات ۶۵
۹۳       اعتبار(روایی) مصاحبه ۶۶
۹۴       قابلیت اطمینان و انتقال پذیری پژوهش ۶۶
۹۵       روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۶۶
۹۶ فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها
۹۷       مقدمه ۷۵
۹۸       سوال اول پژوهش ۷۶
۹۹                   ·            کشف مقوله ۸۱
۱۰۰                   ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز ۸۲
۱۰۱                   ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­ها ۸۳
۱۰۲                   ·            نظام اجتماعی ۸۴
۱۰۳                   ·            مسایل سیاسی-اجتماعی ۸۴
۱۰۴                   ·            مناسبات فرهنگی ۸۴
۱۰۵         سوال دوم پژوهش ۸۶
۱۰۶                   ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز ۹۰
۱۰۷                   ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­ها ۹۱
۱۰۸                   ·            معلم به عنوان عامل تغییر ۹۱
۱۰۹                   ·            معلم به عنوان ابزار انتقال ۹۱
۱۱۰        سوال سوم پژوهش ۹۳
۱۱۱                   ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز ۹۶
۱۱۲                   ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­ ۹۷
۱۱۳                   ·            ارتباط پویای جامعه و برنامه­درسی ۹۷
۱۱۴        سوال چهارم پژوهش ۹۸
۱۱۵                   ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز ۱۰۰
۱۱۶                   ·            تبدیل مفاهیم به مقوله ۱۰۰
۱۱۷                   ·            زمینه ساز ثبات ۱۰۰
۱۱۸        سوال پنجم پژوهش ۱۰۲
۱۱۹                   ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز ۱۰۵
۱۲۰                   ·            تبدیل مفاهیم به مقوله ۱۰۶
۱۲۱                   ·            تاثیر بالقوه ۱۰۷
۱۲۲                   ·            تاثیر بالفعل ۱۰۷
۱۲۳        سوال ششم پژوهش ۱۰۸
۱۲۴                   ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز ۱۱۱
۱۲۵                   ·            تبدیل مفاهیم به مقوله ۱۱۱
۱۲۶                   ·            بسترساز حل مشکل ۱۱۲
۱۲۷                   ·            بستر ساز ایجاد مشکل ۱۱۲
۱۲۸                   ·            کدگذاری محوری ۱۱۴
۱۲۹                   ·            مقوله محوری ۱۱۵
۱۳۰                   ·            مقوله شرایطی ۱۱۶
۱۳۱                   ·            تعاملات یا کنش/ کنش متقابل ۱۱۹
۱۳۲                   ·            پیامدها ۱۲۱
۱۳۳ فصل پنجم؛ نتیجه گیری  و پیشنهادات
۱۳۴       مقدمه ۱۲۴
۱۳۵       تفسیر یافته های مرتبط به سوالات ۱۲۵
۱۳۶        سوال اول ۱۲۵
۱۳۷                   ·            نظام اجتماعی ۱۲۵
۱۳۸                   ·            مسائل سیاسی اجتماعی ۱۲۵
۱۳۹                   ·            مناسبات فرهنگی ۱۲۶
۱۴۰        سوال دوم ۱۲۷
۱۴۱                   ·            معلم عامل تغییر ۱۲۷
۱۴۲                   ·            معلم ابزار انتقال ۱۲۷
۱۴۳        سوال سوم ۱۲۸
۱۴۴                   ·            ارتباط پویای جامعه و برنامه­درسی ۱۲۸
۱۴۵        سوال چهارم ۱۲۹
۱۴۶                   ·            زمینه ساز ثبات ۱۲۹
۱۴۷        سوال پنجم ۱۳۰
۱۴۸                   ·            تاثیر بالقوه ۱۳۰
۱۴۹                   ·            تاثیر بالفعل ۱۳۰
۱۵۰        سوال ششم ۱۳۲
۱۵۱                   ·            بستر ساز حل مشکل ۱۳۲
۱۵۲                   ·            بستر ساز ایجاد مشکل ۱۳۲
۱۵۳   نتیجه­گیری ۱۳۷
۱۵۴   پیشنهادهای کاربردی ۱۴۱
۱۵۵   پیشنهادهای پژوهشی ۱۴۱
۱۵۶ محدودیتهای پژوهش ۱۴۲
۱۵۷ فهرست منابع
۱۵۸ فهرست منابع فارسی ۱۴۳
۱۵۹ فهرست منابع انگلیسی ۱۴۵

images

پایان نامه آموزش مفاهیم دینی به کودکان (۱۳-۶) سال با تأکید بر نماز، دعا و قرآن

تعداد صفحات: ۵۲
منابع: دارد
چکیده: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰ تومان

مقدمه :

آشنایی با ویژگیها، روحیات و شناخت صحیح استعدادها و توانایی ها ،کاستی ها ، نیازها و نیروهای جسمانی  و روانی کودکان در مراحل مختلف سنی از عوامل بسیار مهم وکارساز امر آموزش و پرورش است. از اساسی ترین ویژگیها که می‌تواند در امر آموزش مفاهیم دینی به ما کمک کند وجودگرایش دینی و میل به سوی امورمذهبی در کودک است. ما معتقدیم که کودکان سرشت خداجوی دارند و مفاهیم اساسی دین اسلام اموری هستند که با سرشت کودک سازگارند و اکتسابی نیستند و این علاقه در درون وجود آنهاست و وظیفه تعلیم و تربیت شکوفا کردن این گرایش‌های فطری است.[۱]

 

تمایلات فطری

از ویژگیهایی که می‌تواند ما را در آموزش معارف دین کمک کند وجود تمایلات فطری در کودک است علاقه کودک به دین و خدا در درونش بوده و در سن بلوغ به شکوفایی آشکار می‌رسد و نیازمند آن نیست که وجود خدا را به کودک بقبولانند بلکه باید این باور فطری به خدا را در او حفظ و شکوفا نمایند. برای این منظور باید با بیان آثار رحمت الهی و آگاه گردن قلب و عقلش از این آثار و ذکر نعمات بهشتی سراسروجودش را از این حب عاطفی سرشار سازد.[۲]

امام سجاد علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند: خداوند به موسی علیه السلام وحی نمود که مردم را به من علاقه مند کن و آنان را نیز نزد من محبوب ساز ، عرض نمود چگونه ؟ وحی آمد که نعمتهای من را برای آنان بازگو کن آنان خود عاشق من خواهند شد.[۳]

 

چرا از کودکی ؟

بر اساس یافته های روانکاوی نخستین تجربه ها ،نخستین عادتها ، نخستین باورها و نخستین احساسات ، پایدار ترین آنها است . از  همین رو کودکان که نخستین         تجربه ها و احساسات خود را نسبت به دین و احکام دینی در خانواده از والدین می‌گیرند می‌تواند این نخستین ها ، مقدس ترین و زیباترین باشد.

به همین سبب است که نگرش های اولیه به مذهب پایدارترین است ، به گونه‌ای که هسته اولین و جان مایه بنیادی وی حس دینی را شکل می‌دهد. مثلاً نگرش های اولیه کودک به نماز و چگونگی برپایی آن با همه آداب و فضیلت های زیباشناسانه آن از طریق مشاهده رفتار دینی والدین صورت می‌گیرد. پاره ای از رفتارها و احساسات و باورها به شکل ناهشیار و نامرئی به کودک منتقل می‌شود که از رفتار های آگاهانه بسیار قوی ترو عمیق تر است و آنچه در عمیق ترین لایه های شخصیت باقی می ماند به بخش ناهشیار و نامرئی شخصیت والدین متکی است .کودکان ونوجوانان بیشتر از پرداختن به رفتارهای ظاهری والدین از باورها و نگرش های نهفته و پنهان آنها نسبت اعمال و اعتقادات تأثیر می‌پذیرند.[۴]

 

دوره های تفکر مذهبی کودک

از مباحث مهم که باید مورد توجه قرار گیرد ، رشد تفکر دینی است ، چرا که با شناخت ویژگیهای تفکر دینی دانش‌آموزان راه برای گزینش روشهای مناسب آموزش دینی هموار خواهد شد.

محققان بزرگی همچون پیاژه ، هامز وگلومن دوران های اصلی مختلفی را برای رشد تربیتی مذهبی کودک بیان کرده اند که به اختصار به بیان نظریه گلومن که به نظر می‌رسد از کمال بیشتری برخوردار است و تکامل یافته نظریه پیاژه می‌باشد می‌پردازیم.

وی تحقیقات بسیاری کرد که در اثر این بود که می‌دید دانش‌آموزان داستانهای دینی را که می‌شنیدند سعی می‌کردند با تجربیات خود وفق دهند و درک کنند سرانجام به پنج مرحله قائل شد:

 • دوره ما قبل تفکر مذهبی ( تا ۷ و۸ سالگی )
 • دوره تفکر مذهبی ناقص اول ( ۷ تا ۹ سالگی )
 • دوره تفکر مذهبی ناقص دوم ( ۹ تا ۱۱ سالگی )
 • دوره اول تفکر مذهبی شخصی ( ۱۱ تا ۱۳ سالگی )
 • دوره دوم تفکر مذهبی شخصی ( ۱۳ سالگی به بعد)[۵]

الف ) در این دوره تفکر شهودی، تفکر دینی کودکان دو ویژگی دارد:

۱ـ خود محوری بودن.

۲ـ تک کانونی بودن .

یعنی داوری های کودک صرفاً از نقطه نظر خود او صورت می‌گیرد و دیگر اینکه یک جنبه از یک حادثه را جدا می‌کند. کودکان در این دوره بسیاری از واژه‌های مذهبی را بکار می‌برند بی‌آنکه معنی آن را دریابند. آنان اکثراً یک جنبه از موضوع را جدا کرده و به آن اهمیت می‌دهند که ممکن است جنبه فرعی و  بسیار خوبی باشد.[۶]

ب ) در این دوره کودکان بسوی تفکر عملیاتی حرکت کرده ، اگرچه مراتبی از تفکر عینی دست یافته اما در بدست آوردن سطوح مورد نیاز ناموفق بوده و دچار اشتباهات آشکار می‌شود . او بهتر می‌تواند واقعیت را به هم مربوط سازد و نظر او کمتر تک کانونی است اما هنوز خود محور است . اما دامنه این خود محوری کمتر شده است و منشاء دیگر این است که او مفاهیم انتزاعی را به معنای تحت الفظی و تجسم یافته معنا می‌کند.[۷]

ج ) ویژگی این دوره ارتباط کودک با موقعیتها و رفتارهای عینی است . رشد تفکر عملیاتی حرکت رو به جلوی آنان را از نخستین دوره های خیال پردازی تسریع می‌بخشد و از نظر جزیی و کودکانه رهایی بخشیده در سطح جدیدی بر حسب ویژگیهای این دوره محدود می‌کند، در این دوره توجیحات فیزیکی در یک احساس عینی معقول هستند و از نظر کودک می‌توان از این راه به واقعیتها دست یافت.[۸]

د ) تغییری که در این مرحله رخ می‌دهد حرکت تفکر عینی به سوی تفکر انتزاعی بیشتر است اما تغییر تدریجی این مرحله را می‌توان دوره ای بین خیال پردازی و منطق بزرگ شان دانست. در این زمان تا حد زیادی فعالیتهای عقلی جایگزین می‌گردد و استقرار و قیاس منطقی پیش رفته ای بکار برده می‌شود.

هـ ) این مرحله آخرین مرحله ای است که درآن تفکر بصورت فرضیه ای و قیاسی و بودن ممانعت عناصر عینی انجام می‌گیرد. در این حال تفکر در شکل سمبلیک یا انتزاعی میسر می‌گردد و تلاشهایی صورت می‌گیرد تا فرضیه ها خارج از حوزه‌ی تجارب وضع گردیده و با استفاده از دلیل قبول یا رد شوند. نوجوان می‌تواند با یک تئوری آغاز کند و به واقعیتها که حوزه تفکر او را به طور قابل ملاحظه ای گسترش دهد، بازگشت نماید.[۹]

[۱] – مقدسی پور ، علی – اصول و روشهای آموزش مفاهیم دینی به کودکان ، ماهنامه معرفت ، دوازدهم ، ش ۷۵ ، ص ۳۶

[۲] – ناصر ،باهنر ،‌آموزش مفاهیم یعنی همگان با روانشناسی رشد ، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی ، پاییز ۱۳۸۰ ، ص ۴۷

[۳] – محمد باقر ؟ مجلسی ،بحارالانوار ،دارالکتب الاسلامیه ، تهران ؟ ۱۳۸۲ ،ج دوم ، ص ۴، حدیث ۶

[۴] – عبدالعظیم ، کریمی ،نکته های روانشناختی در تربیت دینی فرزندان ،‌نهاد اقامه نماز ،‌تهران ،‌پائیز ۸۲ ، ص ۴۲-۴۰

[۵] – ناصر ،باهنر ، صص ۶۸-۶۲

[۶] -همان ، صص ۷۱-۷۰

[۷] – ناصر ، باهنر ،‌صص ۷۲-۷۱

[۸] – همان ، صص ۷۵-۷۳

[۹] همان ، صص ۷۵-۷۳

images

پایان نامه بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

تعداد صفحات: ۱۱۰
منابع: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

بیان مسئله:

بافتن و دوختن تن پوش از جمله نیازهای نخستین بشر بوده است ولی این که در چه زمانی تن پوش گیاهی و سود جستن از پوست نباتات و حیوانات برای پوشش بدن به صورت تن وپش پارچه ای در آمده و بشر به فراگرفتن فن بافندگی شده است به درستی روشن نیست.

گونه های لباس مادها، هخامنشیان و ساسانیان که در نقش های تخت جمشید و کرانه های دیگر دیده شده، این گفتار آشکار می گردد که صنعت پارچه بافی در ایران باستان راه های یپشرفت خود را می پیموده به گونه ای که اندک اندک به گوناگونی رنگ ها و گونه های بافت پارچه افزوده شده.

در روزگار ساسانیان صنعت پارچه بافی در زمینه ساخت پارچه های زربغت و قلابدوزی باید ژه های بسیار خوب و شایان نگرش، پیشرفت بسیاری نمود. در واقع این تحقیق نقش طبقات اجتماعی و به طبع مشاغل و وظایف وابسته به آن ها را در شکل دهی به پوشاک،چنان که لباس جنگجویان، درباریان، روحانیان و پیشه وران از شرایط خاص وضع طبقاتی آنها تأثیر می گرفته است را نشان می دهد.

 

هدف:

هدف از این تحقیق بررسی مردم شناختی طرح ها و نقوش لباسها و بافته های ساسانی است. و هر جقدر که اطلاعات ما درباره سایر جنبه های یک تمدن کم  باشد وقتی به فن بافندگی پیچیده و بی شمار توام با مهارتی برخوردار می کنیم می توانیم استنباط کنیم که جامعه مورد بحث سخت پر مشغله و سطح زندگی آن بسیار پیشرفته بوده است و هنگامی که روش های فنی این صنعت از یک جا به جای دیگر منتقل می شود می توانیم نتیجه بگیریم که سایر کارهای فنی و هنری و احتمالاً عقاید اقتصادی، سیاسی و معنوی نیز در همان جهت سیر کرده است.

صنعت و هنر بافندگی ایران پس از تجربه ای طولانی سرانجام با حکومت ملی ایران دوره ساسانی و با اقتدار و همت پادشاهان اوایل دوره ساسانی چون اردشیر و شاپورها به بار می نشیند و طرح ها، رنگ ها و نقش های ملی ایران بر بستر بافته ها نیز جان می گیرد. و بافته های دوره ساسانی به مظهری از ذوق و اندیشه ایرانی تبدیل می شود و رشدآن متناسب و هماهنگ با جریانات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی به حرکت خود ادامه می دهد.

سیر تحول اندیشه های مردم ایران در دوره ساسانی تنها از طریق آرمانهای سیاسی و دینی آن ها دانسته نمی شود بلکه از طرح ها و نقوش پوشاک آنها نیز می تواند به فهم بهتر آرمانهای آنان کمک  کند. آنگاه که اطلاعات ما بدلیل کمبود مواد شناسی درباره جنبه های مختلف تمدن مردم کم باشد با نگاه به فن بافندگی، طرح ها و نقوش پیچیده آنها که با مهارتی خاص همراه است می توان استنباط کرد که جامعه عصر ساسانی بسیار پر مشغله بوده و مردم از سطح زندگی پیشرفته ای برخودار بوده اند.

طرح ها و نقوش بافته های ساسانی فوق العاده زیبا و پرجلوه بوده و همین ویژگی سبب شهرت آن شده است.

دسته‌بندی نشده

آموزش، تنبیه، تشویق برای کودک ؟

شکی نیست که آموزشگاه های مختلف با روشهای آموزشی متفاوت استعدادها را پرورش می دهند. امروزه از تنبیه بدنی خبری نیست آیا واقعا تنبیه بدنی امری شرم آور است؟ این که می گویند تنبیه مخصوص حیوان است و انسان ، تا چه حدی درست است؟ آیا این امر در تمام محیطهای فرهنگی یا فراگیری نکوهیده است؟ پاسخ به این سوالات با جمله «تنبیه مخصوص حیوان است» ، پاسخ داده شده اند. اگر قدری به زمان نه چندان دور برگردیم ، جمله بالا پاسخی قانع کننده نبود. البته کاری به محیطهای ایده آل نداریم. محیطی که در آن، طفل در دبستان از امکانات آموزشی بسیار عالی برخوردار است و در منزل هم گذشته از کمک والدین با سواد، از انواع و اقسام سرگرمی های آموزنده برخوردار است. منظور ما محیطی است که در آن طفل معصوم بعد از صرف ۴ یا ۵ ساعت از بهترین ساعات عمر خود در مدرسه ، ساعات بیکاری را با بازی فوتبال در کوچه ها و درگیری با پسر همسایه پر می کند. روشهای آموزشی که در گذشته با تنبیه بدنی همراه بود ، کاملا نکوهیده و در خور ملامت است.

تشویق,تنبیه,آموزش

تشویق کودکان به درس خواندن,تشویق کودکان,تشویق کودکانه,تشویق کودکان به نماز,تشویق کودکان به مسواک زدن,تشویق کودکان به کتابخوانی,تشویق کودکان به نقاشی,تشویق کودکان برای نماز,تشویق کودکان به غذا خوردن,تش

در بعضی مدارس دانش آموزان می بایست کتکهای روز جمعه را پنجشنبه نوش جان می کردند و یا سیاه کردن انگشتان به وسیله مداد که در اکثر مواقع توانایی انجام تکالیف را از دانش آموزان به کلی سلب می کرد. در این دوره متاسفانه ، بعضی از مواقع دانش آموزان با مساله کتک کاری نوعی زندگی مسالمت آمیز را در پیش می گرفتند؛به این صورت که تنبیه شدن از بخشهای لاینفک آموزشگاهی آنان شده بود هدف این گونه تنبیهات جز خشونت و رفع عقده نبوده است. این اعمال کاملا غیرانسانی و با اصول انسانی سازگار نیستند و نخواهند بود. بتدریج با گذشت زمان ، از شدت این گونه تنبیهات کاسته و تهدید جایگزین آن شد. تهدیدی جدی و البته گاهی موارد، در قالب تشویق ! همان سیاست تنبیه و تشویق یا چماق و شیرینی. در این نوع از محیطهای آموزشی که چند سالی به طول انجامید دانش آموز می دانست که تنها با ارائه درست درس می تواند از زیر ضربات طاقت فرسای اولیای آموزشگاه جان سالم به در برده و تشویق های آنان یا اولیای خانه و حتی دوست و آشنا را به قیمت صرف وقت گرانبهایش با خواندن اجباری چند کتاب با جملات قلنبه سلنبه ، متوجه خود سازد. در چنین محیطهایی ، از یکسو از بیم تنبیه ها و از سوی دیگر در مواجهه با تشویق های کذایی ، عمر دانش آموز تلف می شد طی این دوره ، دانش آموز لحظه ای درس را برای درس نخواندند. هدفشان از درس خواندن یا اصولا فرار از تنبیه بود ، یا وصال به تشویق ! نتیجه این که میل باطنی نقشی نداشت.
امکانات آموزشی برای دانش آموزان محرکی مثبت است، اگر این عنصر نباشد، رکود خودنمایی می کند و در نتیجه استعدادها از بین می روند. باید به نحوی محرکی را به وجود آورد تا این استعدادها پژمرده نشوند. امروزه عنصر تشویق، به تنهایی نقش بازی می کند و با کمی دقت می توان دریافت که چقدر نتیجه این بازی مایه تاسف است؛ چرا که هدف دانش آموز، کسب تشویق خواهد شد نه کسب دانش. جالب اینکه، خارج از چارچوب درس و مدرسه، مطالعه کتب ساده و یا مشکل، همراه با لذتی وصف نشدنی است چون نه تشویقی در کار است و نه تنبیه. میل باطنی فعال شده و نقشش را بخوبی ایفائ می کند اما این زمان برای خیلیها زیاد به طول نمی انجامد؛ چرا که وحشت از آینده که خود معلول عواملی از جمله بیکاری، فقر مادی، نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی است، مسیر مطالعه را تغییر می دهد. قصور در امر مطالعه ویران کننده سعادت آینده است درس را باید در آرامش فکری خواند. هیچیک از موارد به تنهایی موثر نخواهند بود، اگر امکانات آموزشی کافی در دسترس نباشد.

دسته‌بندی نشده

بازاریابی شبکه ای چیست ؟

MLM مخفف بازاریابی چند سطحی می باشد که بعضی مواقع بازاریابی شبکه ای نیز نامیده می شود. همانطوری که از نام آن پیداست چند لایه متعدد از افراد، بازاریابی یک محصول برای رساندن آن به مصرف کننده بر عهده دارند. یک نماینده فروش ( که گاها  توزیع کننده ،‌ عضو ،‌ وابسته ، مشاور و یا شریک نیز نامیده می شود ) علاوه بر جذب مشتریان ،‌ آموزش نیروهای تازه وارد را در جهت جذب مشتریان به عهده دارد.

 بازاریابی شبکه ای در واقع هدف همه شرکتهاست(هم شرکتهای دارای بازاریابی شبکه ای و هم شرکتهای فاقد آن). اگر شما شنیدید که یک شرکت با سابقه اعلام کرد ” در صورت معرفی یکی از دوستانتان به ما، در خرید بعدی از تخفیف برخوردار شوید” این همان بازاریابی چند سطحی است . انجمن های سلامتی ،‌آژانس املاک، شرکتهای ارتباط تلفنی و صنایع بسیار دیگری از این روش استفاده می کنند. مشاغل تخصصی ( پزشکان ، دندانپزشکان ، حسابداران ) مرگ و زندگیشان به مشتریانی بستگی دارد که آنها را به دیگران معرفی می کنند. تمام این مشاغل بسادگی تلاش می کنند تا مشتریان کنونی شان تبلیغ و بازاریابی محصولات و خدمات آنها را برای مشتریان بالقوه انجام دهند.

 شرکت های سنتی

در شرکت فاقد سیستم بازاریابی شبکه ای ، مدیر و نمایندگان فروش بوسیله شرکت استخدام می شوند. این نوع شرکت برای استخدام نمایندگان فروش به دلیل کمبود منابع مالی که شرکت باید بعنوان حقوق پرداخت کند و همچنین تعداد افرادی که مدیر فروش قادر به بکارگیری و پوشش دادن آنهاست دارای محدودیت می باشد. زمانی که مدیر فروش بدلیل افزایش حجم کارها قادر به اداره امور نباشد ، شرکت مجبور به استخدام مدیر دیگری در کنار مدیر قبلی و یا ارتقاء یکی از نمایندگان فروش به مدیر می شود. این حالت بازاریابی “چند عرضی ” گفته می شود ، چونکه شرکت در مقایسه با حالت چند سطحی تنها بطور افقی توسعه پیدا می کند در حالی که در بازاریابی شبکه ای سازمان بصورت عمودی رشد می کند.

 شرکت بازاریابی شبکه ای

یک شرکت MLM ابتدا با ثبت نام فردی که قادر به جذب مشتریان و نمایندگان فروش باشد کار را آغاز می کند. اما هر یک از نمایندگان حق این انتخاب را دارند تا خود را به یک مدیر تبدیل کنند، شخصی که خود توانایی جذب نماینده فروش را دارا باشد.

یک شرکت MLM کمیسیون پرداخت می نماید و نه حقوق ثابت، بنابراین در این روش شرکت محدودیتی برای جذب مدیر و نماینده فروش ندارد. این حالت بدلیل گسترش سریع شمار نمایندگان فروش آموزش دیده برای شرکت بسیار سودمند است . این مورد همچنین برای نمایندگان فروش سودمند است به این دلیل که درآمدشان محدود به میزان فروش خودشان نیست بلکه آنها همچنین از حجم فروش سایر نمایندگان درصد فروش دریافت می کنند.

 در واقع  MLM یکی از پنج روشی است که شرکتها برای فروش و توزیع محصول یا خدماتشان به مشتریان استفاده می کنند . تمامی شرکتها ( چه شرکت های MLM و چه شرکت های سنتی ) در یک خصوصیت با یکدیگر مشترک هستند؛ آنها محصول یا خدماتی را ارائه می دهند که باعث بهبود زندگی مصرف کننده می شود. مادامی که یک شرکت دارای یک چنین محصول یا خدمتی باشد نیازمند این هستند که آنرا بطور گسترده معرفی کنند. آنها این عمل را بوسیله توزیع آن انجام می دهند. توزیع یک محصول عبارت است از یافتن و رساندن محصول بدست مشتریان. بطور کلی پنج روش عمده برای توزیع یک محصول یا خدمات وجود دارد:

 ۱- فروشگاه در معرض دید ۲- پست مستقیم ۳- بازاریابی تلفنی ۴- اینترنت ۵- بازاریابی شبکه ای

 هر یک از پنج روش فوق می تواند از تکنیکهای روش دیگر برای یافتن مشتریان استفاده کند. بدین معنی که روش خرده فروشی فقط محدود به مراجعان حضوری نیست.خرده فروشی همچنین می تواند در رادیو ،‌تلویزیون ،‌ روزنامه ها ،‌مجلات و نامه رسانان ( کارت پستال ،‌ تراکت و غیره) نگاه ها را به سوی مغازه جلب نماید.این می تواند منجربه افزایش مراجعه حضوری افراد به مغازه شما بشود.

بطور مشابه یک توزیع کننده در یک شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند از چند یا همه چهار روش ذکر شده در بالا مشتری پیدا کند ، درست به همان اندازه که از طریق دوستان و آشنایان مشتری جذب مینماید. البته مالک یک خرده فروشی می تواند به دوستان و آشنایانش در مورد مغازه اش توضیح دهد.

پس بازاریابی شبکه ای چیست؟مهمترین موضوع برای درک این است که توزیع هر محصولی به معنی شناساندن محصول است. بازاریابی شبکه ای و سایر روشهای عمده توزیع یک محصول حقیقتاً روشهایی هستند که برای شناساندن محصول بکار می روند.

 MLMیک روش اساسی و بنیادی است

اساساً روش بازاریابی شبکه ای یک روش خارق العاده است. منظور از واژه اساسی و بنیادی این است که اگر شما همه این توضیح و تفسیرها را کنار بزنید و تنها به آن از جنبه مفهومی نگاه کنید، خواهید دید که این ناب ترین شیوه برای معرفی محصول به مصرف کننده است و همچنین ناب ترین شیوه برای پرداخت پاداش . اینجا به دلایل آن اشاره می کنیم:

۱- در مفهوم اساسی آن یک شخص تجربه یک محصول یا خدمت ارزشمند را با دیگری به اشتراک می گذارد( نه به این دلیل که آنها سود می برند، بلکه به این دلیل که محصول ارزشش را دارد) . ” من ازش خوشم اومده ،‌ممکنه تو هم دوستش داشته باشی”.و این درست و خالصانه است.

۲- شخص ایده یک خرید را با دیگری به اشتراک می گذارد. تاریخچه کسب و کار از همین جا آغاز شده است : من کسب و کار مورد علاقه ام را پیدا کرده ام ، شاید تو هم دوست داشته باشی با من در آن شریک باشی.” این هم درست و خالصانه است.

۳- شخصی که تجارتی را با دیگری به اشتراک می گذارد تنها هنگامی سود خواهد برد که افرادی که با او تجارت را شریک می شوند نیز سود ببرند و این فراتر از وظیفه است،‌که هم درست و هم خالصانه است.

این سه دلیل مفاهیم اساسی و بنیادی بازاریابی چند سطحی هستند و کاملاً روشن و واضح می باشند.

چنانچه شما به هسته اصلی بازاریابی سنتی برسید خواهید دید که یک شخص آگهی را می نویسد و ۹۸ درصد افرادی که آن را می بینند به آن توجهی نمی کنند. ( یک بازاریاب عالی تنها ۱۰ درصد پاسخ دریافت می کند ، که متوسط آن ۲ درصد است.)

اگر نگاهی به اطراف بیاندازیید خواهید دید که در روش بازاریابی سنتی چه تلاشهایی برای معرفی محصول به مشتری انجام می شود و خواهید دید که چه منابع و فعالیتهایی که تلف می شوند. حال آیا می توانید تصور کنید شهری را که در آن اثری از تبلیغات نیست چقدر تمیز خواهد بود؟ تصور کنید تعداد درختانی که به نام تبلیغات مصرف می شوند و موادی که بعنوان زباله در زمین رها می شوند.

منبع : سامانه اطلاع رسانی فروش مستقیم – وزارت صنعت ، معدن و تجارت