برای بالا بردن سطح لغات در آزمون زبان  کتاب های مرجع ۵۰۴ کلمه کاملا ضروری ، کتاب کلمات ضروری تافل TOEFL  و کتاب ۱۱۰۰ کلمه مهم ترین منابع هستند. در این پست کلیه منابع آزمون های زبان کنار هم جمع آوری شده اند.  از این کتاب برای بالا بردن دامنه لغات انگلیسی برای آمادگی آزمون های آزمون های

تافل  TOEFL ، آیلتس IELTS ، تولیمو TOLIMO  و MSRT   می توانید استفاده کنید. همچنین برای کنکور دکتری که از نظر سختی وشیوه برگزاری در بخش لغات، گرامر و درک مطلب شباهت زیادی به این آزمون ها دارد نیز مفید واقع خواهد شد. در بخش های زبان وب سایت پی اچ دی پارس می توانید کلیه منابع آزمون های آزمون های تافل  TOEFL ، آیلتس IELTS ، تولیمو TOLIMO  و MSRT   به همراه توضیحات و شیوه برگزاری این آزمون ها دریافت کنید.

دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT :

 

 #

  نام کتاب  ویژه آزمون های زبان دانلود
 ۱ کتاب زبان ۵۰۴ کلمه504 150x150 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT

آزمون زبان دکتری و آزمون های تافل TOEFL ، آیلتس IELTS ، تولیمو TOLIMO  و MSRT

دانلود کتاب زبان ۵۰۴ کلمهdownload2 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT
 ۲   کتاب کلمات ضروری تافلTOEFL essential 150x150 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT

آزمون زبان دکتریو آزمون های تافل  TOEFL ، آیلتس IELTS ، تولیمو TOLIMO  و MSRT

دانلود کتاب کلمات ضروری تافلdownload2 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT
 ۳  کتاب کلمات ضروری تافل (فقط لغات)TOEFL essential 150x150 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT

آزمون زبان دکتری و آزمون های تافل  TOEFL ، آیلتس IELTS ، تولیمو TOLIMO  و MSRT

 دانلود کتاب کلمات ضروری تافل (فقط لغات) با معنی فارسیdownload2 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT
 ۴   مجموعه کتاب های لغت و گرامرlanguage msrt 150x150 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT

مجموعه چند کتاب مفید برای لغت و گرامر آزمون زبان دکتریو آزمون های تافل  TOEFL ، آیلتس IELTS ، تولیمو TOLIMO  و MSRT

 دانلود مجموعه کتاب های لغت و گرامرdownload2 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT
 ۵   کتاب ۶۰۰ کلمه ضروری تافل600 150x150 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT جهت مطالعه بیشتر  دانلود کتاب ۶۰۰ کلمه ضروری تافلdownload2 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT
 ۶  کتاب ۵۰۰۰ کلمه آکادمیک5000 150x150 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT جهت مطالعه بیشتر  دانلود کتاب ۵۰۰۰ کلمه آکادمیکdownload2 دانلود کل منابع آزمون زبان تافل TOEFL , تولیمو و MSRT
 ۷

منبع: پی اچ دی پارس