جامعه شناسی

images

پایان نامه راههای رسوخ مدهای غیر متعارف بر جامعه

تعداد صفحات: ۸۵
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۹۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

مقدمه                                                                                                   ۲

کلیات                                                                                                   ۴

اهمیت مسئله                                                                                           ۷

اهداف تحقیق                                                                                          ۱۰

متغیرهای تحقیق،فرضیه و سؤالات تحقیق                                                  ۱۱

تعاریف واژه ها و اصطلاحات                                                                        ۱۳

فصل دوم

(ادبیات و پیشینه تحقیق)

تقلید و مدگرایی در یادگیری بوسیکه مشاهده                                                       ۱۵

نظریه های تقلید                                                                             ۱۷

ارزیابی نظریه های تقلید                                                                    ۳۳

عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند                                                    ۳۷

انگیزش پیشرفت                                                                                      ۴۵

فوبیها و ترسها و شناخت ها                                                                          ۵۳

سرمشق گیری در رفتار درمانی                                                             ۵۸

فراگیری رفتارهای جدید                                                                    ۶۳

خلاصه فصل                                                                                           ۶۷

فصل سوم

(روش تحقیق)

روش تحقیق                                                                                           ۷۱

نمونه آماری و حجم نمونه                                                                            ۷۲

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                    ۷۴

روش گردآوری اطلاعات                                                                            ۷۵

روش آماری                                                                                           ۷۶

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

فصل چهارم

(تجزیه و تحلیل داده ها)

تجزیه و تحلیل توصیفی                                                                    ۷۸

نمودار فراوانی                                                                                          ۸۱

تفسیر آماری                                                                                           ۸۲

تفسیر درصدی                                                                                        ۸۴

تحلیل آماری                                                                                           ۸۶

نتیجه آماری                                                                                            ۸۸

فصل پنجم

(نتیجه گیری)

نتیجه گیری                                                                                             ۹۰

محدودیت ها و ملاحظات پژوهش                                                                 ۹۳

پیشنهادات                                                                                              ۹۴

منابع و مآخذ                                                                                           ۹۵

پرسشنامه                                                                                               ۹۶

images

پایان نامه بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

تعداد صفحات: ۱۵۰
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۸۵۰۰ تومان

طرح مسأله

از نتیجه بررسی و مطالعات در زمینه جرم و کجروی به این نتیجه می‌رسیم که آسیب‌سازی فقط منجر به مردان نیست و زنان نیز در پدید آوردن این قبیل رفتارها سهم بسزایی دارند.

نتایج نشان می‌دهد که کجروی در میان زنان تفاوت بارزی با کجروی مردان دارد مثلا رفتارهای کجرو در میان زنان شامل : فحشا سقط جنین در مواردی سرقسمتهای کوچک نگهداری اشیاء مسروقه،جعل اسنادو…می‌باشد که تا حدودی متضمن خشونت کمتری هستند . همچنین شاهد هستیم که مردان بیشتر از زنان بازداشت می‌شوند و بزهکاری زنان دیرتر از مردان به حد اکثر می‌رسد.  (سلیمی و داوری ، جامعه‌شناسی کجروی : ۳۰۴)

این تفاوت علاوه بر ویژگیهای جسمانی ، دلیل اجتماعی و روانی نیز دارد . به خاطر نگاه خاصی که جامعه به زن دارد و همیشه دوست داشته که او را محفوظ در خانه و محبوس در سنتها نگه دارد ، به همین دلیل وقتی که زنان مجرم تلقی می‌شوند و مجبور به قبول مجازات بعد از رهایی و اتمام دوره قبل از محکومیت خانواده، جامعه و همچنین نظام اجتماعی دیگر او را مانند دوره قبل از محکومیت پذیرا نیست.

برای نقض این پدیده وجود سازمانهای حمایتی و بازپروری ضروری می‌نماید تا برای سرگیری زندگی سالم شرایط مناسبی را برای زنان فراهم آورد. در این تحقیق سعی داریم بررسی همین مشکلات بر سر راه زندانیان زن آزاد شده از زندان وجود دارد بپردازیم و به این سوالات پاسخ دهیم .

۱-زنان پس از آزادی از زندان با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند؟

۲- برای برطرف کردن این مشکلات چه راهکارهای حمایتی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

انحرافات اجتماعی بویژه انحرافات زنان تهدیدی در قبال به خطر افتادن امنیت روانی-اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی یک جامعه می‌باشد . اولین و کوچکترین نهاد اجتماعی که با آن روبرو می‌شویم خانواده است و طبیعتاً  افراد در وجود خانواده بیشترین و اساسی ترین الگوها و هنجارها را می‌آموزند پس به کانون خانواده‌ای بزرگتر یعنی جامعه گام می‌نهند و هر گونه تغییر در الگوهای خانواده باعث تغییر در افراد خانواده نیز می‌شود. زنان در خانواده که به عنوان مادر شناخته می‌شوند بیشترین نقش تعیین کننده در شیوه پرداختن به زندگی و آموزش به فرزندان را به عهده دارند. چه بسیارند زنان که خود به تنهایی هم مسئولیت تربیت فرزندان را به عهده دارند (که خود گامی بزرگ در جهت ساختن فردای آنان است ) و نقش دیگرشان بر آورده کردن نیازهای مالی و اقتصادی خانواده است . و مطمئنا برای برآورده ساختن این دو نیاز عاطفی و مالی دچار مشکلات بسیار زیادی خواهند شد . بسیاری از آنان نتوانسته از عهده این مهم برایند و دچار رفتار انحرافی می‌شوند و کانون خانواده را سخت دچار مشکل می‌سازند از طرفی دیگر فرزندان نمی‌توانند از این چنین زنانی الگوهای مناسب را آموخته و به جای آن رفتارهای انحرافی را جایگزین می‌سازند و از طرف دیگر شاید خانواده نتواند این زنان را باز به محیط خود بپذیرد .

این زنان به گونه های مختلف دچار مشکلات می‌شوند و پس از آزادی عده ای از آنان بازگشت به زندان را تنها راه ادامه زندگی دانسته و عده دیگر که راه بهتر یعنی پناه به خانواده را ترجیح می‌دهند دچار واکنشهایی از سوی اطرافیان می‌شوند که آنان نیز متقاعد می‌شوند که به رفتار گذشته باز کردند و از سوی دوستان سابق خود حمایت شوند و تعدادی دیگر نیز اصلا به محیط خانواده باز نمی‌کردند.

 

اهداف تحقیق

بر اساس عنوان تحقیق اهداف زیر قابل بررسی است:

 • بررسی و شناخت مشکلات زندانیان زن آزاد شده از زندان مشهد
 • بررسی و اهمیت جایگاه هر یک از این مشکلات در فرایند زندگی روزمره زندانیان زن بعد از آزادی

 

images

پایان نامه بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

تعداد صفحات: ۱۱۰
منابع: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

بیان مسئله:

بافتن و دوختن تن پوش از جمله نیازهای نخستین بشر بوده است ولی این که در چه زمانی تن پوش گیاهی و سود جستن از پوست نباتات و حیوانات برای پوشش بدن به صورت تن وپش پارچه ای در آمده و بشر به فراگرفتن فن بافندگی شده است به درستی روشن نیست.

گونه های لباس مادها، هخامنشیان و ساسانیان که در نقش های تخت جمشید و کرانه های دیگر دیده شده، این گفتار آشکار می گردد که صنعت پارچه بافی در ایران باستان راه های یپشرفت خود را می پیموده به گونه ای که اندک اندک به گوناگونی رنگ ها و گونه های بافت پارچه افزوده شده.

در روزگار ساسانیان صنعت پارچه بافی در زمینه ساخت پارچه های زربغت و قلابدوزی باید ژه های بسیار خوب و شایان نگرش، پیشرفت بسیاری نمود. در واقع این تحقیق نقش طبقات اجتماعی و به طبع مشاغل و وظایف وابسته به آن ها را در شکل دهی به پوشاک،چنان که لباس جنگجویان، درباریان، روحانیان و پیشه وران از شرایط خاص وضع طبقاتی آنها تأثیر می گرفته است را نشان می دهد.

 

هدف:

هدف از این تحقیق بررسی مردم شناختی طرح ها و نقوش لباسها و بافته های ساسانی است. و هر جقدر که اطلاعات ما درباره سایر جنبه های یک تمدن کم  باشد وقتی به فن بافندگی پیچیده و بی شمار توام با مهارتی برخوردار می کنیم می توانیم استنباط کنیم که جامعه مورد بحث سخت پر مشغله و سطح زندگی آن بسیار پیشرفته بوده است و هنگامی که روش های فنی این صنعت از یک جا به جای دیگر منتقل می شود می توانیم نتیجه بگیریم که سایر کارهای فنی و هنری و احتمالاً عقاید اقتصادی، سیاسی و معنوی نیز در همان جهت سیر کرده است.

صنعت و هنر بافندگی ایران پس از تجربه ای طولانی سرانجام با حکومت ملی ایران دوره ساسانی و با اقتدار و همت پادشاهان اوایل دوره ساسانی چون اردشیر و شاپورها به بار می نشیند و طرح ها، رنگ ها و نقش های ملی ایران بر بستر بافته ها نیز جان می گیرد. و بافته های دوره ساسانی به مظهری از ذوق و اندیشه ایرانی تبدیل می شود و رشدآن متناسب و هماهنگ با جریانات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی به حرکت خود ادامه می دهد.

سیر تحول اندیشه های مردم ایران در دوره ساسانی تنها از طریق آرمانهای سیاسی و دینی آن ها دانسته نمی شود بلکه از طرح ها و نقوش پوشاک آنها نیز می تواند به فهم بهتر آرمانهای آنان کمک  کند. آنگاه که اطلاعات ما بدلیل کمبود مواد شناسی درباره جنبه های مختلف تمدن مردم کم باشد با نگاه به فن بافندگی، طرح ها و نقوش پیچیده آنها که با مهارتی خاص همراه است می توان استنباط کرد که جامعه عصر ساسانی بسیار پر مشغله بوده و مردم از سطح زندگی پیشرفته ای برخودار بوده اند.

طرح ها و نقوش بافته های ساسانی فوق العاده زیبا و پرجلوه بوده و همین ویژگی سبب شهرت آن شده است.

images

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

تعداد صفحات: ۶۸
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان مطالب……………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱ بیان مساله…………………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله……………………………………………………………….. ۱۸

۴-۱ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………. ۲۱

۶-۱ تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………. ۲۱

الف: تعریف نظری……………………………………………………………………………… ۲۱

ب: تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………….. ۲۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

– مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۲ مباحث نظری………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲ سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است………………………………………….. ۲۶

۳-۲ سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست…………………………………… ۲۷

۴-۲ اصطلاح شناسی…………………………………………………………………………… ۲۹

۵-۲ سوء مصرف و وابستگی به مواد……………………………………………………….. ۳۰

۶-۲ اعتیاد………………………………………………………………………………………… ۳۰

۱-۶-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۶-۲ سبب شناسی……………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۶-۲ عامل سایکو دینامیک…………………………………………………………………. ۳۲

۴-۶-۲ نظریات رفتاری………………………………………………………………………… ۳۳

۵-۶-۲ وراثت چیست؟……………………………………………………………………….. ۳۴

۶-۶-۲ عوامل ژنتیک…………………………………………………………………………… ۳۶

۷-۶-۲ عوامل عصبی- شیمیایی……………………………………………………………… ۳۶

۸-۶-۲ ابتلای همزمان………………………………………………………………………….. ۳۷

۹-۶-۲ اختلالات شخصیت ضد اجتماعی…………………………………………………. ۳۸

۱۰-۶-۲ افسردگی و خودکشی …………………………………………………………….. ۳۸

۷-۲ اختلالات وابسته به الکل………………………………………………………………… ۳۹

۱-۷-۲ همه‌گیری شناسی………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۷-۲ فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی…………………………………………………….. ۴۰

۳-۷-۲ شیمی حیاتی یا زیست شیمی………………………………………………………. ۴۲

۴-۷-۲ آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم……………………………………………. ۴۳

۵-۷-۲ عوامل شخصیتی و روان شناختی………………………………………………….. ۴۷

۶-۷-۲ درمان و بازپروری…………………………………………………………………….. ۴۹

۸-۲ اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)…………………………………….. ۵۰

۱-۸-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۸-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۸-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین………………………………………………. ۵۲

۴-۸-۲ درمان و بازتوانی………………………………………………………………………. ۵۳

۹-۲ اختلالات وابسته به کافئین……………………………………………………………… ۵۴

۱-۹-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۹-۲ نوروفارماکولوژی………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۹-۲ ژنتیک و مصرف کافئین……………………………………………………………… ۵۶

۴-۹-۲ کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف…………………………………….. ۵۶

۵-۹-۲ عوارض نامطلوب …………………………………………………………………….. ۵۷

۶-۹-۲ درمان…………………………………………………………………………………….. ۵۸

۱۰-۲ اختلالات وابسته به حشیش…………………………………………………………… ۵۹

۱-۱۰-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۶۰

۱-۱-۱۰-۲ شیوع و روندهای اخیر………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱-۱۰-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………. ۶۱

۳-۱۰-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش……………………………………………… ۶۲

۴-۱۰-۲ اختلال اضطرابی ناشی از حشیش……………………………………………….. ۶۳

۵-۱۰-۲ درمان و بازتوانی…………………………………………………………………….. ۶۳

۱۱-۲ اختلال وابسته به کوکائین……………………………………………………………… ۶۶

۱-۱۱-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۱-۲ هم ابتلائی…………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۱-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………….. ۶۷

۱-۳-۱۱-۲ عوامل ژنتیک …………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………. ۶۸

۳-۳-۱۱-۲ یادگیری و شرطی شدن………………………………………………………… ۶۸

۴-۳-۱۱-۲ عوامل دارویی…………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱۱-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۱۱-۲ سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن………………………………………… ۷۱

۶-۱۱-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین ……………………………………………. ۷۱

۷-۱۱-۲ اختلال خلقی ناشی از کوکائین ………………………………………………….. ۷۲

۸-۱۱-۲ اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ………………………………………………. ۷۲

۹-۱۱-۲ اثرات نامطلوب ……………………………………………………………………… ۷۲

۱-۹-۱۱-۲ اثرات بر عروق مغزی…………………………………………………………… ۷۳

۲-۹-۱۱-۲ اثرات قلبی………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۹-۱۱-۲ حملات تشنجی………………………………………………………………….. ۷۴

۱۰-۱۱-۲ درمان و بازتوانی…………………………………………………………………… ۷۴

۱۲-۲ اختلالات وابسته به مواد توهم زا…………………………………………………….. ۷۶

۱-۱۲-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۱۲-۲ مصرف داروهای توهم زا………………………………………………………….. ۷۷

۳-۱۲-۲ آثار روان شناختی……………………………………………………………………. ۷۸

۴-۱۲-۲ مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی…………………………………………………….. ۷۹

۵-۱۲-۲ اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا……………………………………. ۸۰

۶-۱۲-۲ اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا……………………………………………… ۸۱

۷-۱۲-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۸۱

۱۳-۲ اختلالات مربوط به مواد استنشاقی………………………………………………….. ۸۲

۱-۱۳-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۱۳-۲ اثرات نامطلوب ……………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۳-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۸۵

۱۴-۲ اختلالات مربوط به نیکوتین………………………………………………………….. ۸۵

۱-۱۴-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۸۷

۲-۱۴-۲ بیماران روانی…………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۱۴-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۱۴-۲ سبب یابی وابستگی به نیکوتین…………………………………………………… ۸۹

۵-۱۴-۲ اثرات نامطلوب ……………………………………………………………………… ۹۰

۶-۱۴-۲ مزایای بهداشتی ترک سیگار………………………………………………………. ۹۰

۷-۱۴-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۹۱

۱-۷-۱۴-۲ درمانهای روان شناختی…………………………………………………………. ۹۱

۲-۷-۱۴-۲ درمانهای روانی- دارویی………………………………………………………. ۹۲

۱۵-۲ اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)…………………………………….. ۹۳

۱-۱۵-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۹۵

۲-۱۵-۲ نوروفارماکولوژی…………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۱۵-۲ هم ابتلائی…………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۱۵-۲ سبب شناسی………………………………………………………………………….. ۹۸

۱-۴-۱۵-۲ عوامل روانی- اجتماعی………………………………………………………… ۹۸

۲-۴-۱۵-۲ عوامل ژنتیک و زیستی…………………………………………………………. ۹۸

۳-۴-۱۵-۲ نظریه روانپویشی…………………………………………………………………. ۹۹

۱۶-۲ اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)…………………….. ۱۰۰

۱-۱۶-۲ همه گیری شناسی…………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-۱۶-۲ نورفارماکولوژی………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۱۶-۲ اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین……………………………………………. ۱۰۱

۴-۱۶-۲ اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین…………………………………….. ۱۰۱

۵-۱۶-۲ درمان…………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۲ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۰۲

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۱-۳ روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۲-۳ جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………… ۱۰۵

۳-۳ ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۳ تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………….. ۱۰۶

۶-۳ تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه………………………………………………………… ۱۰۷

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………….. ۱۰۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۱-۵ چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟………………………………………….. ۱۲۱

۲-۵ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………… ۱۲۴

۳-۵ پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………… ۱۲۴

پیشنهادهایی به والدین…………………………………………………………………………. ۱۲۴

پیشنهادهایی به مسوولین ……………………………………………………………………… ۱۲۵

۴-۵ محدود کردن دسترسی به دارو………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۵ آموزش و پیشگیری………………………………………………………………………. ۱۲۸

۶-۵ بهبود درمان و پژوهش………………………………………………………………….. ۱۲۹

۷-۵ توصیه های محافظت کننده……………………………………………………………… ۱۳۰

۸-۵ فهرست منابع:……………………………………………………………………………… ۱۳۳

منابع فارسی………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

منابع خارجی…………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

ضمیمه ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

images

پایان نامه ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

تعداد صفحات: ۱۵۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و ‎آثار نیکوی فردی و جمعی است و به همان نسبت که وجود آن منشأ برکات و خیرات است فقدان آن زیانبار است در آیات قرآنی و روایات اسلامی هم بسیاری از فواید و آثار نیکوی آن مذکور است و هم زیانهای فردی و جمعی ناشی از ترک آن آمده است. نماز حقیقی موجب نجات کلی و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسیب ها و فرجام های ناگوار رها می سازد و باب رحمت یزدان را به رویش می گشاید. نماز دیوار بلندی در برابر شیطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسیب آنان نگاه می دارد این دژ استوار برای آنان بیم آور و نگرانیزا است لیکن تضییع و تخریب دیوار نماز فرو ریختن این حصن حصین شیاطین را امیدوار و گستاخ می سازد و جرأت می دهد که بر اهل نماز یورش برند نماز مصداقی از مصادیق (حبل الله) است و تا وقتی که مسلمانان به ریسمان خدا  چنگ زنند متفق و متحدند و از بلای تفرقه در امان می مانند همچنان که نماز ایجاد تواضع و وحدت می کند ترک نماز زمینه ساز تعصب و تفرقه می شود.

نماز ناب نمازی است که با بالاترین درجه از عشق و معرفت و بیشترین خشوع و حضور خوانده شود نمازی که در آن خاطر نمازگزار آنی غافل از خدا و معطوف به دنیا نشود البته این نماز مخصوص انبیاء اوصیاست و مقام والایشان مرهون همین نماز آنان است.[۱]

بحث از علل و عوامل بدان خاطر مطرح است که اگر از ریشه و اساس سردربیاوریم در آن زمینه نمی توانیم اقدامی سازنده داشته باشیم از جمله فساد و آلودگی را می توان به دلیل عدم تربیت صحیح، کمبودها و نارساییها، ضعف ایمان واخلاص، عدم پایبندی به یک مکتب پرجاذبه اعتقادی، عدم گرایش به نماز را نام برد از جملا ضررهای ناشی از عدم گرایش به نماز را می توان به صورت موارد زیر نام برد :

 1. خود را پیدا نکردن (من عرف نفسه فقد عرف ربه)
 2. خضوع و خشوع نداشتن
 3. نداشتن سکینه قلب و آرامش روان
 4. آسیب پذیر بودن در برابر تهاجم فرهنگی و تیرهای زهرآگین دشمنان اسلام
 5. مصون نبودن در برابر ضلالتها و شقاوتها
 6. آسیب پذیریهای فردی و اجتماعی
 7. نداشتن روحیه مسئولیت پذیری
 8. ورود به انحرافات اخلاقی و اختلالات رفتاری
 9. نداشتن تکیه گاه و سفینه نجات
 10. آلوده شدن به انواع گناهان و داشتن روح عصیانگری
 11. نیافتن مقصد و مقصود
 12. محصور شدن در دیوار آزمندیها و خودخواهیها و غرورها و از دست دادن ارزشهای اصیل و هزاران مورد دیگر می توان اشاره کرد.
 1. نماز شناسی جلد دوم- حسن راشدی- ستاد اقامه نماز- صفحه ۸۰

images

مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار

تعداد صفحات: ۱۰۲
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۹۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………….. صفحه

گواهی ……………………………………………………………………………………………………. الف

تقدیر و تشکر …………………………………………………………………………………………. ب

تقدیم ……………………………………………………………………………………………………… ج

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

انگیزه تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴

فایده و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۵

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۶

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۶

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷

تعریف عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی………………………………………………………… ۱۰

تعاریف نوجوانی………………………………………………………………………………………. ۱۲

دنیای تازه افکار نوجوانی ………………………………………………………………………… ۱۵

بزهکاری ………………………………………………………………………………………………… ۲۲

تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………… ۲۵

طبقه بندی بزه ………………………………………………………………………………………… ۲۶

دیدگاه کلاسیک ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………… ۲۸

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر………………………………………………………………. ۲۸

تفاوت بزهکاری و مجرم ………………………………………………………………………….. ۳۰

عوامل خانوادگی ……………………………………………………………………………………… ۳۲

عوامل موجود در مدرسه ………………………………………………………………………… ۳۹

عدالت برای نوجوانان ………………………………………………………………………………. ۴۳

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری …………………………………….. ۴۵

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۴۷

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴۹

پژوهشهای معاصر…………………………………………………………………………………… ۵۱

راه های پیشگیری…………………………………………………………………………………….. ۵۳

نظریه فلاسفه یونان………………………………………………………………………………….. ۵۶

عزت نفس ………………………………………………………………………………………………. ۶۲

ابعاد عزت نفس ………………………………………………………………………………………. ۶۴

مفهوم خود …………………………………………………………………………………………….. ۶۵

ابعاد خویشتن………………………………………………………………………………………….. ۶۶

عوامل موثر بر سطح خودپنداری……………………………………………………………….. ۶۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. ۷۲

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………… ۷۲

نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷۲

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… ۷۲

شیوه نمره گذاری گزینه ها ………………………………………………………………………. ۷۳

روش آماری تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷۴

فصل چهارم : بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………. ۷۶

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. ۷۸

نمودار شماره ۱………………………………………………………………………………………. ۸۰

جدول شماره ۳………………………………………………………………………………………… ۸۱

نمودار شماره ۲……………………………………………………………………………………… ۸۲

تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… ۸۳

 

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۸۷

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

ضمائم

آزمون خودپنداره بک ………………………………………………………………………………. ۹۰

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک……………………………………………………….. ۹۹

images

پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

تعداد صفحات: ۱۰۰
تعداد فصل: ۴
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۹۰۰۰ تومان

فهرست عناوین

 عنوان

صفحه

چکیده:………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه:……………………………………………………………………………. ۲

فصل اول

– بیان مسئله………………………………………………………… ۴

– اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق……………………………. ۷

– اهداف تحقیق…………………………………………………… ۱۰

فصل دوم

– پیشینه تاریخی تحقیق…………………………………………. ۱۱

– دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق……………………………………… ۱۴

– تاریخ ادبیات تحقیق……………………………………………. ۲۲

– تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران…………………….. ۲۹

– آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟…………… ۳۲

– شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین…………………… ۳۴

– مشخصه‌های اعتیاد……………………………………………… ۳۵

– مراحل اعتیاد…………………………………………………….. ۳۸

– آیا اعتیاد یک نوع بیماری است؟! ………………………….. ۴۰

– چارچوب تئوریک تحقیق……………………………………. ۴۲

– متغیرهای مستقل وابسته………………………………………. ۴۴

– ارائه فرضیه‌های تحقیق………………………………………… ۴۵

– شاخص و معرف سازی………………………………………. ۴۶

– تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها…………… ۴۸

فصل سوم

– روش شناختی تحقیق………………………………………….. ۵۲

– حجم نمونه و جامعه آماری………………………………….. ۵۳

فصل چهارم

– تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها ……………… ۵۴

– نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها………………………………. ۷۳

– پیشنهادات تحقیق………………………………………………. ۸۴

– محدودیت‌ها تحقیق……………………………………………. ۸۵

فصل پیوست‌ها

– پرسشنامه…………………………………………………………. ۸۶

– جدول کدنامه……………………………………………………. ۸۹

– منابع     ۹۳

images

پایان نامه بررسی علل فرار دختران ۱۵ – ۱۸ سال از خانه

تعداد صفحات: ۱۶۵
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ۱
بیان مساله ۳
اهمیت و ضرورت پژوهشی ۴
اهداف تحقیق ۷
متغیرهای تحقیق ۷
فرضیه های پژوهش ۸
تعاریف عملیاتی متغیرها ۸

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف فرار ۱۰
عوامل موثر بر فرار ۱۱
اقسام فرار ۱۲
نظریه های مختلف شناخت رفتار ۱۴
فرار از نظر روانکاوی ۱۵
نظریه روانی تربیتی ۱۵
نظر بیولوژیکی ۱۵
فرار از نظر روانشناختی ۱۵
فرار از نظر جرم شناسی ۱۶
وضعیت فرهنگی خانواده ۱۷
روابط عاطفی خانواده ۲۰
چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان ۲۲
ویژگی های شخصیتی نوجوانان ۲۸
تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز ۳۸
کثرت اولاد ۴۸
سطح تحصیلات والدین ۵۱
مهاجرت ۵۳
روابط دختر و پسر ۵۴
رشد هویت جنسی ۶۱
تحقیقات انجام شده ۶۵
فصل سوم(روش تحقیق)
طرح تحقیق ۸۵
جامعه آماری ۸۶
روش آماری ۸۶
ابزار تحقیق ۸۶
اعتبار و روایی پرسشنامه ۸۷
چگونگی اجرای آزمون ۸۸

فصل چهارم

مقدمه ۸۹

جداول و نمودارها

الف ویژگیهای توصیفی دختران

۹۰
ب) یافته های ۱۲۵
فصل پنجم
تبیین آماری یافته های ۱۴۶
بحث و نتیجه گیری ۱۵۳
مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۵۴
پیشنهادات ۱۵۵
منابع فارسی ۱۵۷
منابع انگلیسی ۱۶۱

 

images

پایان نامه نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)

تعداد صفحات: ۱۶۵
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده: ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳- ضرورت های انجام تحقیق: ۱۰

۱-۴- تعاریف نظری متغیرهای پژوهش: ۱۲

۱-۴-۱- تعارضات زناشویی: ۱۲

۱-۴-۲- اعتماد به نفس: ۱۳

۱-۴-۳- پرخاشگری: ۱۳

۱-۴-۴- سلامت روان: ۱۳

۱-۵- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش: ۱۳

۱-۵-۱- تعارضات زناشویی: ۱۳

۱-۵-۲- اعتماد به نفس: ۱۴

۱-۵-۳- پرخاشگری: ۱۴

۱-۵-۴- سلامت روان: ۱۴

۱-۶- اهداف تحقیق.. ۱۴

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- مبانی نظری سازه های پژوهش…. ۱۶

۲-۲-۱- تعارضات زناشویی.. ۱۶

۲-۲-۲- اعتماد به نفس…. ۲۴

۲-۲-۳- پرخاشگری.. ۳۱

۲-۲-۴- سلامت روان.. ۴۱

۲-۳- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان.. ۵۵

۲-۴- نقد مطالعات انجام شده ۶۷

۲-۵- نتیجه گیری.. ۶۷

۲-۶- فرضیه های تحقیق.. ۶۸

۲-۶-۱- فرضیه اصلی.. ۶۸

۲-۶-۲- فرضیه جانبی.. ۶۸

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۱

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۱

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۱

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۲

۳-۴-۱- جنسیت… ۷۲

۳-۴-۲- سن.. ۷۲

۳-۵- ابزارهای سنجش…. ۷۲

۳-۵-۱- پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر ۷۳

۳-۵-۲- پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ… ۷۴

۳-۵-۳- پرسشنامه پرخاشگری.. ۷۵

۳-۵-۴-پرسشنامه سلامت عمومی ( ۱۲ سوالی ) ۷۷

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۷۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش…. ۸۰

۳-۸- ملاحظات اخلاقی.. ۸۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۸۲

۴-۲- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش…. ۸۲

۴-۳- ماتریس همبستگی مربوط به متغیر های پژوهش…. ۸۳

۴-۴- بررسی فرضیه های پژوهش…. ۸۵

۴-۵- یافته های جانبی پژوهش (بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش) ۱۰۰

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۱۰۳

۵-۲- یافته های فرضیه های اصلی پژوهش…. ۱۰۳

۵-۳- یافته های فرضیههای جانبی پژوهش…. ۱۰۳

۵-۴- نتیجه گیری نهایی.. ۱۱۲

۵-۵- پیشنهاد های کاربردی.. ۱۱۶

۵-۶- محدودیت های پژوهش…. ۱۱۷

۵-۷- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۱۸

منابع و مآخذ۱۲۰

منابع فارسی.. ۱۲۱

منابع لاتین.. ۱۲۶

پیوست ها

الف)پرسشنامه پرخاشگری: ۱۳۸

ب) پرسشنامه عزت نفس: ۱۴۰

ج) پرسشنامه سلامت عمومی: ۱۴۱

د) پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین: ۱۴۲

چکیده انگلیسی.. ۱۴۳

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول ۳-۱: مشخصات جامعه آماری.. ۷۱

جدول ۳-۲: مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر جنسیت… ۷۲

جدول ۳-۳: یافته های توصیفی متغیر سن.. ۷۲

جدول ۴-۱: یافته های توصیفی پرخاشگری و ابعاد آن.. ۸۲

جدول ۴-۲: یافته های توصیفی متغیرهای عزت نفس و سلامت عمومی.. ۸۲

جدول ۴-۳: یافته های توصیفی تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر ۸۳

جدول۴-۴: همبستگی متغیرهای پژوهش…. ۸۴

جدول۴-۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان  ۸۵

جدول۴-۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان  ۸۵

جدول۴-۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان  ۸۶

جدول۴-۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان  ۸۷

جدول۴-۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۸۷

جدول۴-۱۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۸۸

جدول۴-۱۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۸۹

جدول۴-۱۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۸۹

جدول۴-۱۳: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۹۰

جدول۴-۱۴: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۹۰

جدول۴-۱۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۹۱

جدول۴-۱۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۹۱

جدول۴-۱۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۹۲

جدول۴-۱۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر ۹۲

جدول۴-۱۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان  ۹۳

جدول۴-۲۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان  ۹۳

جدول۴-۲۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان  ۹۴

جدول۴-۲۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان  ۹۴

جدول۴-۲۳: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۵

جدول۴-۲۴: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۵

جدول۴-۲۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۶

جدول۴-۲۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت(نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۶

جدول۴-۲۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۷

جدول۴-۲۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۷

جدول۴-۲۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۸

جدول۴-۳۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۸

جدول۴-۳۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۹

جدول۴-۳۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر ۹۹

جدول ۴-۳۳: مقایسه دو گروه دختر و پسر در متغیرهای پژوهش…. ۱۰۱

 

images

 نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی با پرخاشگری نوجوانان

تعداد صفحات: ۹۲
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۷۰۰۰ تومان

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش… ۸

۱-۴-اهداف پژوهش… ۱۱

۱-۵- سؤالات و فرضیه های پژوهش… ۱۱

۱-۶- متغیرهای پژوهش : ۱۲

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۲

تعریف مفهومی : ۱۲

فصل دوم. ۱۵

پیشینه پژوهش… ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- بخش اول: سلامت اجتماعی و راه های ارتقاع آن. ۱۸

۲-۲-۱- سلامت.. ۱۸

۲-۲-۲- سلامت اجتماعی.. ۲۰

۲-۲-۳-رویکردهای موجود در تعریف سلامت اجتماعی.. ۲۲

۲-۲-۴-اجتماعی: ۲۴

۲-۲-۵- انسجام اجتماعی: ۲۶

۲-۲-۶-شکوفایی اجتماعی: ۲۶

۲-۲-۷-بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام. ۲۸

۲-۲-۸-بهداشت روانی در اسلام. ۲۹

۲-۲-۹- نقش مذهب در بهداشت روانی.. ۳۰

۲-۲-۱۰- نقش مذهب در پیشگیری از بیماری های روانی.. ۳۱

رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی: ۳۲

۱-درمان، با ذکر و یاد خدا: ۳۲

۲-درمان، با خواندن قرآن و دعا ۳۲

۲-۲-۱۱-چارچوب نظری سلامت اجتماعی.. ۳۳

۲-۳- بخش دوم:پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن. ۳۴

۲-۳-۱- پرخاشگری: ۳۴

۵-بازیهای ویدیویی و رایانه ای: ۳۷

۶-سلیقه کودکان به عنوان عامل موثر پرخاشگری: ۳۸

۲-۳-۳- راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری: ۳۹

۲-تنبیه: ۳۹

۳-پاداش به نمونه های دیگر رفتار : ۳۹

۴-ایجاد هم حسی نسبت به دیگران: ۳۹

۵- آموزش مهارت های اجتماعی: ۴۰

۶-موسیقی: ۴۱

۲-۳-۴- مبانی نظری پرخاشگری.. ۴۲

۲-۴- مرور تحقیقات انجام شده ۴۴

۲-۵- فرضیه های تحقیق: ۴۵

فصل سوم. ۴۶

روش اجرای پژوهش… ۴۶

۳-۱- مقدمه. ۴۶

۳-۲-روش پژوهش… ۴۶

۳-۳-تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلالاعات.. ۴۷

۳-۴- ابزار پژوهش… ۴۷

۳-۵- پایایی و روایی.. ۴۹

۳-۶- جامعه آماری پژوش… ۴۹

۳-۷- روش نمونه گیری، فرمول و برآورد حجم نمونه. ۴۹

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۵۰

فصل چهارم. ۵۰

تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها) ۵۰

۴-۱مقدمه. ۵۱

۴-۲-۱:آزمون پایایی پرسشنامه ها ۵۲

۴-۲-۱-۱- پرخاشگری.. ۵۲

۴-۲-۱-۲- سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام. ۵۲

۴-۲-۲:آزمون فرضیه پژوهش… ۵۳

فصل پنجم. ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۵۵

۵-۱مقدمه. ۵۵

۵-۳-پیشنهادات پژوهش: ۵۹

۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۶۰

۵-۵-پیشنهادهای پژوهشی.. ۶۰

منابع و مأخذ. ۶۱

ضمیمه. ۶۶