ماه: فروردین ۱۳۹۵

Pdf

پایان نامه عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی شرکت های بخش انرژی

تعداد صفحات: ۱۷۵
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی بانکهای تجاری

تعداد صفحات: ۱۳۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۲۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه بررسی اثرات بنگاه های معاملات ملکی بر بازار مسکن شهرستان

تعداد صفحات: ۲۰۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۲۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: ۱۵۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه انتخاب روش و الگوی مناسب درجه بندی شعب مبتنی بر تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در بانک سامان

تعداد صفحات: ۱۷۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه تاثیر اجزای سرمایه فکری بر یادگیری سازمانی در شرکت بیمه پارسیان

تعداد صفحات: ۸۵
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۲۰۰۰ تومان

Pdf

پایان نامه تاثیر شیوه های تامین مالی در میزان سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: ۱۲۰
تعداد فصل: ۵
منابع لاتین: دارد
منابع فارسی: دارد
چکیده: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۲۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی شاخصهای تأثیرگذار بر موفقیت راهکارهای خدمات بانکداری نوین (امنیت و قابلیت اطمینان سیستم، شناسایی رقیب، پیگیری جرایم بانکداری نوین، ارتباط با مشتری و وجود سیاستهای حمایتی، زیرساخت ارتباطی)
تعداد سوال: ۱۳
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی خود دلسوزی در افراد از ابعاد مختلف (مهربانی با خود، فضاوت و داوری نسبت به خود، انسانیت مشترک، انزوا، بهشیاری، همانندسازی افراطی)
تعداد سوال: ۲۶
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمان از ابعاد مختلف (ساختاری (شبکه ها روابط)، ارتباطی (همکاری، ارزش ها) و شناختی (فهم متقابل، اعتماد، تعهد))
تعداد سوال: ۲۸
تعداد خرده مقیاس: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان