ماه: مهر ۱۳۹۴

هدف: ارزیابی میزان هراس از عدم دسترسی به موبایل
تعداد سوال: ۱۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

هدف: سنجش پاسخ های موثر در ارزیابی جنسی زنان از خود از ابعاد مختلف (قضاوت اخلاقی، انطباق، تجربه و مهارت، کنترل، جذابیت)
تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی نگرانی افراد از تصویر خود از ابعاد مختلف (نگرانی از آشکار شدن ویژگی های ظاهر فیزیکی، نگرانی از آشکار شدن ویژگی های مرتبط با کفایت اجتماعی ۱، نگرانی از آشکار شدن ویژگی های مرتبط با کفایت اجتماعی ۲، نگرانی از آشکار شدن علائم اضطراب)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی اطمینان، شایستگی و صلاحیت بیشتر نعوظی مردان از ابعاد مختلف (رابطه جنسی لذت بخش و بدون دلهره، حفظ نعوظ در طی ارتباط جنسی، اطمینان از رویارویی جنسی، رسیدن به اوج لذت جنسی، میل جنسی دوباره)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی باورهای مربوط به افسردگی در افراد (عدم کنترل بر افسردگی، فاجعه سازی، بی ارزشی، ناتوانی)
تعداد سوال: ۲۷
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

هدف: سنجش میزان توانایی کنترل فکر در افراد
تعداد سوال: ۲۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

هدف: ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان
تعداد سوال: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

هدف: ارزیابی تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهای شدید روانپزشکی از ابعاد مختلف (رفتار مشکل، نشانه های منفی، برچسب، مشکل با خدمات درمانی، اثر روی خانواده، نیاز به پشتیبانی، وابستگی، ازدست دادن، تجربه شخصی مثبت، نکات مثبت رابطه)
تعداد سوال: ۶۸
تعداد بعد: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

هدف: سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان از ابعاد مختلف (خدمات الکترونیکی، تعاملات، فضای فیزیکی، خدمات آموزش، کتابخانه، خدمات رفاهی)
تعداد سوال: ۴۵
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

هدف: سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیأت علمی از ابعاد مختلف (فعالیت های مربوط به فرایند تدریس، فعالیت های مربوط به ارزش یابی از آموخته های دانشجویان، برگزاری و شرکت دردوره ها و کارگاه های رشد دانش علمی و توان تخصصی، ارزش یابی دانشجو از استادو نوآوری درآموزش، انجام فعالیت های علمی و آموزشی خارج از وقت موظف، حجم کاری اعضای هیأت علمی، نسبت دانشجو به استاد، ارائه خدمات علمی وآموزشی به دانشجویان (خارج از کلاس درس))
تعداد سوال: ۲۲
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان