ماه: اسفند ۱۳۹۳

جزوه

IMG10585345

عنوان: خلاصه کتاب  مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)
تعداد صفحات: ۱۲۵
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

پرسشنامه

questionnaire

هدف: سنجش ۱۱ باور غیر منطقی و رایج دانش آموزان
تعداد سوال: ۴۴
تعداد بعد: ۱۱
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰ تومان

پرسشنامه

1375329921_url

هدف: سنجش عملکرد صادرات از ابعاد مختلف (عملکرد مالی صادرات، عملکرد راهبردی صادرات، رضایت از انجام صادرات)
تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

پرسشنامه

56229_764

هدف: سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت
تعداد سوال: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰ تومان

پرسشنامه

Creating-a-Positive-Brand-Image

هدف: اندازه گیری تصویر برند در بانکداری از ابعاد مختلف (خدمات ارائه شده، موقعیت، مسئولیت اجتماعی، تأثیر کلی، کارکنان)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰ تومان

پرسشنامه

khanevade movafagh-1

هدف: سنجش سنت های خانواده از ابعاد مختلف (اعیاد و تعطیلات، تغییرات، موقعیت های مذهبی، رویدادهای خاص خانواده)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

پرسشنامه

رهبری-و-مدیریت-سازمانی

هدف: بررسی رفتار رهبری شبکه توزیع (سبک رهبری مشارکتی، سبک رهبری حمایتی، سبک رهبری دستوری)
تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰تومان

پرسشنامه

taslrq58esy9zfmm1181

هدف: سنجش ادراک فرد از مطلوب یا نامطلوب شدن شرایطش بدون زندگی با همسر فعلی
تعداد سوال: ۱۱
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

پرسشنامه

trivialpursuit

هدف: سنجش نقش های جنسیتی در روابط زناشویی از ابعاد مختلف (قدرت، همدلی، خود مختاری)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

پرسشنامه

couple

هدف: سنجش میزان شادمانی زناشویی
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان