پایان نامه راههای رسوخ مدهای غیر متعارف بر جامعه

images

پایان نامه راههای رسوخ مدهای غیر متعارف بر جامعه

تعداد صفحات: ۸۵
تعداد فصل: ۵
منابع: دارد
چکیده: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۹۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

مقدمه                                                                                                   ۲

کلیات                                                                                                   ۴

اهمیت مسئله                                                                                           ۷

اهداف تحقیق                                                                                          ۱۰

متغیرهای تحقیق،فرضیه و سؤالات تحقیق                                                  ۱۱

تعاریف واژه ها و اصطلاحات                                                                        ۱۳

فصل دوم

(ادبیات و پیشینه تحقیق)

تقلید و مدگرایی در یادگیری بوسیکه مشاهده                                                       ۱۵

نظریه های تقلید                                                                             ۱۷

ارزیابی نظریه های تقلید                                                                    ۳۳

عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند                                                    ۳۷

انگیزش پیشرفت                                                                                      ۴۵

فوبیها و ترسها و شناخت ها                                                                          ۵۳

سرمشق گیری در رفتار درمانی                                                             ۵۸

فراگیری رفتارهای جدید                                                                    ۶۳

خلاصه فصل                                                                                           ۶۷

فصل سوم

(روش تحقیق)

روش تحقیق                                                                                           ۷۱

نمونه آماری و حجم نمونه                                                                            ۷۲

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                    ۷۴

روش گردآوری اطلاعات                                                                            ۷۵

روش آماری                                                                                           ۷۶

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

فصل چهارم

(تجزیه و تحلیل داده ها)

تجزیه و تحلیل توصیفی                                                                    ۷۸

نمودار فراوانی                                                                                          ۸۱

تفسیر آماری                                                                                           ۸۲

تفسیر درصدی                                                                                        ۸۴

تحلیل آماری                                                                                           ۸۶

نتیجه آماری                                                                                            ۸۸

فصل پنجم

(نتیجه گیری)

نتیجه گیری                                                                                             ۹۰

محدودیت ها و ملاحظات پژوهش                                                                 ۹۳

پیشنهادات                                                                                              ۹۴

منابع و مآخذ                                                                                           ۹۵

پرسشنامه                                                                                               ۹۶

اشتراک گزاری این مطلب

مطالب مرتبط

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.فیلد های اجباری *